CINRE KARDIO LIVE SEMINÁR 2021

Blíži sa koniec roka a s ním aj januárový termín 3. ročníka odborno-vzdelávacieho podujatia CINRE KARDIO LIVE SEMINÁR 2021. Dovoľte nám, preto v mene…


S farbou von!

Pozrite si pozvánku tu

BIRD 2014

03.-04. apríla 2014 sa uskutočnia na NÚSCH a.s. Bratislavské intervenčné rádiologické dni (BIRD), 5. medzinárodné endovaskulárne sympózium s priamymi…


CIRSE 2013

CIRSE 2013

BIRD 2013

4. ročník Bratislavských intervenčných rádiologických dní (BIRD), ktorý sa uskutočnil v dňoch 18.-19.4.2013 sa niesol v znamení významného 50 ročného…


BIRD 2012

Bratislavské intervenčné rádiologické dni (BIRD), ktoré sa uskutočnili v dňoch 19.-20.4.2012 sú už tradičným odborno-vzdelávacím podujatím, ktoré sa…


BIRD 2010

V dňoch 9.-10. apríla 2010 sa v kongresových priestoroch hotela Tatra v Bratislave uskutočnilo už 2. endovaskulárne sympózium – Bratislavské…


S farbou von 2009

Dňa 13.11.2009 sa vo Vyhniach (hotel Sitno) uskutočnilo neformálne stretnutie Pracovnej skupiny kardiovaskulárnej a intervenčnej rádiológie (PS KVIR)…


BIRD 2008

V dňoch 3. a 4. apríla sa v konferenčných priestoroch Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH a.s.) v Bratislave uskutočnilo 1.…