V dňoch 9.-10. apríla 2010 sa v kongresových priestoroch hotela Tatra v Bratislave uskutočnilo už 2. endovaskulárne sympózium – Bratislavské intervenčné rádiologické dni (BIRD 2010), zamerané na najnovšie dianie v kardiovaskulárnej a intervenčnej rádiológii u nás.

Podujatie, ktoré organizujeme v dvojročnom cykle, je okrem vyzvaných a odborných prednášok zamerané aj na priame prenosy z katetrizačných sál, panelovú diskusiu, paralelne prebiehajúce „hands on“ workshopy a minisympóziá. Úspech predchádzajúceho sympózia sa stal pre nás záväzkom, takže sme po dvoch rokoch priniesli ešte atraktívnejšie a hodnotnejšie podujatie, ktoré sa stalo oslavou a sviatkom pre celú komunitu lekárov-špecialistov, venujúcich sa intervenčnej rádiológii a endovaskulárnej liečbe. Podľa tradície pozvania a návštevy významného čelného predstaviteľa pre PS KVIR pri SRS partnerskej organizácie v európskom kontexte a to je CIRSE (Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe), nás po pozvánke na BIRD 2008 pre vtedajšieho viceprezidenta a aktuálneho prezidenta CIRSE (Prof. J. Peregrin) tento rok poctil svojou návštevou a aktívnou účasťou Prof. Dimitrios Tsetis z Grécka, ktorý je členom predsedníctva a výkonného výboru CIRSE a súčasne predsedom komisie pre štandardizáciu praxe pri CIRSE. Rad významných osôb, ktoré poctili BIRD svojou návštevou tento rok rozšíril aj Prof. Wayne F. Yakes z Colorada (USA), ktorý je súčasným prezidentom ISSVA (The International Society for the Study of Vascular Anomalies), partnerskej spoločnosti CIRSE a zámorskej SIR (Society of Interventional Radiology) a zároveň je aj jedným z autorov Clinical Practice Guidelines SIR. Odzrkadľujúc trendy smerovania CIRSE a SIR sa súčasťou programu stali aj bloky vyzvaných prednášok na tému kardiovaskulárneho zobrazovania s CT a MR, väčší priestor dostala onkointervnečná rádiológia, ako aj nevaskulárne intervencie.

Ďalšou z radu noviniek, ktoré tohtoročný BIRD priniesol a stretli sa s mimoriadnym ohlasom, bolo vydanie vlastnej kongresovej publikácie s produktovým katalógom, ktorej súčasťou bol bohatý odborný kongresový materiál. Samozrejme nechýbal ani spoločenský večer, vo forme slávnostnej recepcie, s bilancovaním práce PS KVIR pri SRS, s kultúrnym programom a s priateľským prostredím na neformálne diskutovanie. Záverom možno len konštatovať, že prianie organizátorov aby BIRD 2010 bol skutočným sviatkom intervenčnej a endovaskulárnej liečby na Slovensku sa naplnilo!

Za organizačný výbor: MUDr. Ivan Vulev, PhD. Prezident BIRD 2010

Program podujatia si môžete stiahnúť TU.
Publikované materály a produktový katalóg BIRD 2010 (kniha) si môžete stiahnúť TU.