Pracovná skupina intervenčnej neurorádiológie(PS INR pri SKVIR)

PS INR pri SKVIR SLS je odborno-vedecká pracovná skupina pri SKVIR združujúca lekárov so záujmom o intervenčnú neurorádiológiu. PS INR rozvíja odbornú úroveň lekárov vykonávajúcich intervenčnú neurorádiologickú liečbu na Slovensku prostredníctvom vzdelávania, tréningu, štandardizácie praxe, prípravy odporúčaní, ako aj zavádzania nových miniinvazívnych terapeutických postupov do medicínskej praxe.

PS INR za týmto účelom pravideľne organizuje školiace podujatia, vedie celoštátny register (INR SK) endovaskulárnych neurointervencií a prostredníctvom multidisciplinárnej spolupráce so zainteresovanými odbornými spoločnosťami, sa aktívne podieľa na zvyšovaní kvality zdravotníckej starostlivosti o pacientov s cerebrovaskulárnymi ochoreniami.

Aktuálne sa na Slovensku vykonávajú výkony intervenčnej neurorádiológie v 6 centrách a ročne podstúpi miniinvazívnu intervenčnú neurorádiologickú liečbu okolo 800 pacientov.

Zloženie výboru PS INR pri SKVIR SLS:

MUDr. Stanislav Okapec – predseda
MUDr. Ivan Vulev, PhD., MPH., FCIRSE
MUDr. Rastislav Bažík
MUDr. Piotr Pedowski
MUDr. Matej Vozár

Pracovná skupina intervenčnej onkológie(PS IO pri SKVIR)

PS IO pri SKVIR SLS je odborno-vedecká pracovná skupina pri SKVIR združujúca lekárov so záujmom o intervenčnú onkológiu. PSIO rozvíja odbornú úroveň lekárov vykonávajúcich intervenčnú onkologickú liečbu na Slovensku prostredníctvom vzdelávania, tréningu, štandardizácie praxe, prípravy odporúčaní, ako aj zavádzania nových miniinvazívnych terapeutických postupov do liečby onkologických ochorení.

PSIO za týmto účelom pravideľne organizuje školiace podujatia a prostredníctvom multidisciplinárnej spolupráce so zainteresovanými odbornými spoločnosťami, sa aktívne podieľa na zvyšovaní kvality zdravotníckej starostlivosti o pacientov s onkologickými ochoreniami u nás.

Zloženie výboru PS IO pri SKVIR SLS:

MUDr. Ján Kodaj – predseda
MUDr. Andrej Klepanec, PhD., EBIR
MUDr. Ludovít Chalányi
MUDr. Ivan Uhrín
MUDr. Michal Žilinčan
MUDr. Zdenko Opravil
MUDr. René Hako