3.-5.10.2019 sa vo Vyhniach uskutočnil 2. ročník odborno-vzdelávacieho sympózia SKVIR „Triky, tipy a komplikácie“ (TIK TAK), zameraného na komplikované kazuistiky v intervenčnej rádiológii, ich riešenie a diskusiu k postupu. Toto podujatie bolo organizované spoločnosťou SKVIR a Rádiologickým oddelením SÚSCCH v Banskej Bystrici.