Blíži sa koniec roka a s ním aj januárový termín 3. ročníka odborno-vzdelávacieho podujatia CINRE KARDIO LIVE SEMINÁR 2021. Dovoľte nám, preto v mene predsedníctva Slovenskej spoločnosti kardiovaskulárnej a intervenčnej rádiológie (SKVIR pri SLS) a kardiologického tímu Centra intervenčnej neurorádiológie a endovaskulárnej liečby (CINRE), Vás informovať o termíne, mieste a parametroch tohto plánovaného prestížneho podujatia.

Termín CINRE KARDIO LIVE SEMINÁR-a 2021 bol definitívne organizačným výborom podujatia stanovený na štvrtok 21. januára 2021. Miestom konania seminára bude kongresová sála a priľahlé priestory atraktívneho hotela SHERATON BRATISLAVA HOTEL, ktorý je súčasťou nákupného centra Eurovea s 200 obchodmi, promenádou, reštauráciami a kaviarňami. Cieľom podujatia bude prostredníctvom odborných prednášok, ale predovšetkým priamych prenosov miniinvazívnych operačných výkonov z katetrizačných sál, prezentovať spektrum výkonov a najnovších postupov, ktoré nemocnica CINRE v kardio programe a nielen v ňom, realizuje. Tento, v poradí už 3. ročník podujatia bude zároveň prvýkrát obohatený o neurointervenčný, resp. aj angiointervenčný výkon, ako aj o mnohé ďalšie zaujímavé novinky.

Aktuálne vývoj situácie v súvislosti s COVID-19 iste vo Vás vyvoláva mnohé otázky ohľadom uskutočnenia podujatia. Situáciu pozorne sledujeme a týmto si Vás dovoľujeme informovať, že po dôkladnej analýze situácie a trendov jej vývoja predpokladáme, že v čase konania podujatia bude situácia natoľko stabilizovaná, že Vašu osobnú účasť aj prítomnosť pozvaných účastníkov na kongrese pri dodržaní aktuálne stanovených hygienických štandardov nebude potrebné obmedzovať. Paralelne budeme však nachystaní aj na iný scenár a to tak, že pre všetkých účastníkov podujatia budeme priame prenosy, prednášky a diskusie v prípade potreby vysielať celý deň aj online formou. Následne budú všetky priame prenosy a záznamy prednášok okrem online a live streamu zverejnené pre účastníkov podujatia aj v elektronickej podobe na webovej stránke podujatia.

Veríme, že 3. ročník už tradičného CINRE KARDIO LIVE SEMINÁR-a 2021 opäť posunie kardiovaskulárnu intervenčnú medicínu na Slovensku vpred a bude najmä v dnešnej dobe významným a neoceniteľným nielen odborným, ale aj spoločensko-morálnym prínosom pre celú zainteresovanú lekársku.

Tešíme sa na spoluprácu a Vašu účasť.