14.-15. apríla 2016 sa uskutočnia na NÚSCH a.s. Bratislavské intervenčné rádiologické dni (BIRD), 7. medzinárodné endovaskulárne sympózium s priamymi prenosmi miniinvazívnych intervenčných rádiologických výkonov z katetrizačných sál a s hands-on tréningom. Podujatie je svojim konceptom a edukačným prínosom úplne originálne na Slovensku, organizuje ho SKVIR SLS a Katedra rádiológie Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU), v spolupráci s Klinikou diagnostickej a intervenčnej rádiológie NÚSCH a.s., ako oficiálne školiace podujatie Certifikovanej pracovnej činnosti v intervenčnej rádiológii.

Pozvánku na podujatie si môžete stiahnúť vo formáte PDF tu

Program podujatia si môžete stiahnúť vo formáte PDF tu