Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Banská Bystrica Oddelenie rádiológie

Primár: MUDr. Matej Vozár
Lekári: MUDr. Jozef Sivák, MUDr. Samuel Hadvig

CINRE - Centrum intervenčnej neurorádiológie a endovaskulárnej liečby

Výkonný a medicínsky riaditeľ Cinre (Medissimo, Tematínska 5/A, BA):
MUDr. Ivan Vulev, PhD., MPH, FCIRSE
E-mail: ivan.vulev@cinre.sk

Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Košice  Klinika kardiológie – angiologické oddelenie

Primár: MUDr. Martin Koščo
Lekári: MUDr. Martin Moščovič

Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica Oddelenie rádiológie

Primár: MUDr. Stanislav Okapec
Lekári: MUDr. Michal Žilinčan, MUDr. Zdenko Opravil

Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok Klinika rádiodiagnostiky

Primár: MUDr. Ján Kodaj
Lekári: MUDr. Tomáš Žák, MUDr. Michal Slašťan

Univerzitná nemocnica L. Pasteura, Košice Klinika rádiodiagnostiky a zobrazovacích metód

Primár: MUDr. Dana Kozáková
Lekári: MUDr. Piotr Pedowski

Nemocnica Poprad, a.s. Oddelenie diagnostickej a intervenčnej rádiológie

Primár: MUDr. Ľudovít Chalányi
Lekári: MUDr. Heržák Michal, MUDr. Vasiľová Zuzana

Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimanna, Prešov Oddelenie rádiológie

Primár: MUDr. Miloslav Šimko
Lekári: MUDr. Marek Dorušinec

Fakultná nemocnica Trenčín Rádiologické oddelenie

Primár: MUDr. Ladislav Badík
Lekári: MUDr. Miroslav Širila, MUDr. Igor Litvín

Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach Rádiodiagnostické oddelenie

Lekári: MUDr. Milan Hergel

Fakultná nemocnica Trnava Rádiologická klinika

Primár: MUDr. Andrej Klepanec, PhD.
Lekári: MUDr. Ján Haršányi, MUDr. Matej Rusina

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina Rádiologické oddelenie

Primár: MUDr. Martin Molnár
Lekári: MUDr. Jarmila Hrtánková, MUDr. Martin Filip