CINRE KARDIO LIVE SEMINÁR 2021

Blíži sa koniec roka a s ním aj januárový termín 3. ročníka odborno-vzdelávacieho podujatia CINRE KARDIO LIVE SEMINÁR 2021. Dovoľte nám, preto v mene predsedníctva Slovenskej spoločnosti kardiovaskulárnej a intervenčnej rádiológie (SKVIR pri SLS) a kardiologického tímu Centra intervenčnej neurorádiológie a endovaskulárnej liečby (CINRE), Vás informovať o termíne, mieste a parametroch tohto plánovaného prestížneho podujatia.

Termín CINRE KARDIO LIVE SEMINÁR-a 2021 bol definitívne organizačným výborom podujatia stanovený na štvrtok 21. januára 2021. Miestom konania seminára bude kongresová sála a priľahlé priestory atraktívneho hotela SHERATON BRATISLAVA HOTEL, ktorý je súčasťou nákupného centra Eurovea s 200 obchodmi, promenádou, reštauráciami a kaviarňami. Cieľom podujatia bude prostredníctvom odborných prednášok, ale predovšetkým priamych prenosov miniinvazívnych operačných výkonov z katetrizačných sál, prezentovať spektrum výkonov a najnovších postupov, ktoré nemocnica CINRE v kardio programe a nielen v ňom, realizuje. Tento, v poradí už 3. ročník podujatia bude zároveň prvýkrát obohatený o neurointervenčný, resp. aj angiointervenčný výkon, ako aj o mnohé ďalšie zaujímavé novinky.

Aktuálne vývoj situácie v súvislosti s COVID-19 iste vo Vás vyvoláva mnohé otázky ohľadom uskutočnenia podujatia. Situáciu pozorne sledujeme a týmto si Vás dovoľujeme informovať, že po dôkladnej analýze situácie a trendov jej vývoja predpokladáme, že v čase konania podujatia bude situácia natoľko stabilizovaná, že Vašu osobnú účasť aj prítomnosť pozvaných účastníkov na kongrese pri dodržaní aktuálne stanovených hygienických štandardov nebude potrebné obmedzovať. Paralelne budeme však nachystaní aj na iný scenár a to tak, že pre všetkých účastníkov podujatia budeme priame prenosy, prednášky a diskusie v prípade potreby vysielať celý deň aj online formou. Následne budú všetky priame prenosy a záznamy prednášok okrem online a live streamu zverejnené pre účastníkov podujatia aj v elektronickej podobe na webovej stránke podujatia.

Veríme, že 3. ročník už tradičného CINRE KARDIO LIVE SEMINÁR-a 2021 opäť posunie kardiovaskulárnu intervenčnú medicínu na Slovensku vpred a bude najmä v dnešnej dobe významným a neoceniteľným nielen odborným, ale aj spoločensko-morálnym prínosom pre celú zainteresovanú lekársku.

Tešíme sa na spoluprácu a Vašu účasť.


TIK TAK 2019

3.-5.10.2019 sa vo Vyhniach uskutočnil 2. ročník odborno-vzdelávacieho sympózia SKVIR „Triky, tipy a komplikácie“ (TIK TAK), zameraného na komplikované kazuistiky v intervenčnej rádiológii, ich riešenie a diskusiu k postupu. Toto podujatie bolo organizované spoločnosťou SKVIR a Rádiologickým oddelením SÚSCCH v Banskej Bystrici.


BIRD 2016

14.-15. apríla 2016 sa uskutočnia na NÚSCH a.s. Bratislavské intervenčné rádiologické dni (BIRD), 7. medzinárodné endovaskulárne sympózium s priamymi prenosmi miniinvazívnych intervenčných rádiologických výkonov z katetrizačných sál a s hands-on tréningom. Podujatie je svojim konceptom a edukačným prínosom úplne originálne na Slovensku, organizuje ho SKVIR SLS a Katedra rádiológie Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU), v spolupráci s Klinikou diagnostickej a intervenčnej rádiológie NÚSCH a.s., ako oficiálne školiace podujatie Certifikovanej pracovnej činnosti v intervenčnej rádiológii.

Pozvánku na podujatie si môžete stiahnúť vo formáte PDF tu

Program podujatia si môžete stiahnúť vo formáte PDF tu


BIRD 2015

16.-18. apríla 2015 sa uskutočnia na NÚSCH a.s. Bratislavské intervenčné rádiologické dni (BIRD), 6. medzinárodné endovaskulárne sympózium s priamymi prenosmi miniinvazívnych intervenčných rádiologických výkonov z katetrizačných sál a s hands-on tréningom. Podujatie je svojim konceptom a edukačným prínosom úplne originálne na Slovensku, organizuje ho SKVIR SLS a Katedra rádiológie Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU), v spolupráci s Klinikou diagnostickej a intervenčnej rádiológie NÚSCH a.s., ako oficiálne školiace podujatie Certifikovanej pracovnej činnosti v intervenčnej rádiológii.

Pozvánku na podujatie si môžete stiahnúť vo formáte PDF tu

Program k podujatiu si môžete stiahnúť vo formáte PDF tu


S farbou von!

Pozrite si pozvánku tu

S farbou von 2014

Vážení priatelia, dovoľujeme si Vás pozvať na šiesty ročník odborného seminára o komplikáciach v intervenčnej rádiológii "S farbou von". Akcia sa bude konať v hoteli Atrium v Novom Smokovci v dňoch 17.-18.10.2014. Program bude zameraný na výkony vo vaskulárnej aj nevaskulárnej intervenčnej rádiológii a na malé priznania chýb, omylov a zlých postupo, ktorych ste sa nechtiac dopustili a prípadne aj na triky, ktorými ste ich následne napravovali.

Partneri vzdelávania v kardiovaskulárnej a intervenčnej rádiológii sa môžu informovať o ich prípadnej účasti na podujatí u členov lokálneho organizačného výboru:

MUDr. Matej Vozár - vozar(.)matej(a)suscch(.)eu
MUDr. Stanislav Okapec - sokapec@stonline.sk

Uzávierka prihlášok pre partnerov podujatia: 31.08.2014

Pozvánku k podujatiu si budete môcť stiahnúť vo formáte Pdf čoskoro.


BIRD 2014

03.-04. apríla 2014 sa uskutočnia na NÚSCH a.s. Bratislavské intervenčné rádiologické dni (BIRD), 5. medzinárodné endovaskulárne sympózium s priamymi prenosmi miniinvazívnych intervenčných rádiologických výkonov z katetrizačných sál a s hands-on tréningom. Podujatie je svojim konceptom a edukačným prínosom úplne originálne na Slovensku, organizuje ho SKVIR SLS a Katedra rádiológie Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU), v spolupráci s Klinikou diagnostickej a intervenčnej rádiológie NÚSCH a.s., ako oficiálne školiace podujatie Certifikovanej pracovnej činnosti v intervenčnej rádiológii.

Leták k podujatiu si môžete stiahnúť vo formáte PDF tu
Program podujatia si môžete stiahnúť vo formáte PDF tu
Knihu abstraktov si môžete stiahnúť vo formáte PDF tu

Fotogaléria BIRD 2008


BIRD 2014

03.-04. apríla 2014 sa uskutočnia na NÚSCH a.s. Bratislavské intervenčné rádiologické dni (BIRD), 5. medzinárodné endovaskulárne sympózium s priamymi prenosmi miniinvazívnych intervenčných rádiologických výkonov z katetrizačných sál a s hands-on tréningom. Podujatie je svojim konceptom a edukačným prínosom úplne originálne na Slovensku, organizuje ho SKVIR SLS a Katedra rádiológie Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU), v spolupráci s Klinikou diagnostickej a intervenčnej rádiológie NÚSCH a.s., ako oficiálne školiace podujatie Certifikovanej pracovnej činnosti v intervenčnej rádiológii.

Leták k podujatiu si môžete stiahnúť vo formáte PDF tu
Program podujatia si môžete stiahnúť vo formáte PDF tu
Knihu abstraktov si môžete stiahnúť vo formáte PDF tu


CIRSE 2013

CIRSE 2013

BIRD 2013

4. ročník Bratislavských intervenčných rádiologických dní (BIRD), ktorý sa uskutočnil v dňoch 18.-19.4.2013 sa niesol v znamení významného 50 ročného jubilea zrodu intervenčnej rádiológie. Tak ako v  predchádzajúcich ročníkoch aj BIRD 2013 bol kľúčovým podujatím u nás v postgraduálnom vzdelávaní v intervenčnej rádiológii a samozrejme aj v samotnom štúdijnom odbore rádiológia.

Keďže tento rok je pre intervenčných rádiológov slávnostný, novinkou podujatia bola mimoriadna široká zahraničná účasť pozvaných lektrorov. Prvýkrát organizátori pristúpili počas vyzvaných prednášok a priamych prenosov k angličtine, ako k oficiálnemu jazyku podujatia. Okrem výukových prednášok bolo možné sledovať množstvo priamych prenosov z katetrizačnej sály, počas nich nechýbali ani interaktívne a panelové diskusie, ako aj paralelne organizované „hands on“ workshopy a tréningy na simulátoroch, zamerané na osvojenie si jednotlivých katetrizačných procedúr a techník.

MUDr. Ivan Vulev, PhD., MPH.
Hlavný odborník MZ SR pre odbor rádiológia
Prezident BIRD 2013

Doc. MUDr. Peter Bořuta, CSc,
vedúci katedry rádiológie LF SZU

MUDr. Stanislav Okapec,
Predseda SKVIR SLS