CINRE KARDIO LIVE SEMINÁR 2024

Dovoľujeme si Vás pozvať na V. ročník odborno – vzdelávacieho podujatia CINRE KARDIO LIVE SEMINÁR 2024.
25.apríla 2024, 9.00 – 17.00 h
Sheraton Bratislava hotel
CINRE KARDIO LIVE SEMINÁR 2024

Interaktívny odborný program
6 priamych prenosov z cathlabov CINRE Odborné prednášky
Panelové diskusie

Tešíme sa na Vašu účasť.

Účasť na konferencii je bezplatná. Počet miest je limitovaný kapacitou sály. Po naplnení kapacity bude registrácia zastavená.

REGISTRÁCIA


TIK TAK 2019

3.-5.10.2019 sa vo Vyhniach uskutočnil 2. ročník odborno-vzdelávacieho sympózia SKVIR „Triky, tipy a komplikácie“ (TIK TAK), zameraného na komplikované kazuistiky v intervenčnej rádiológii, ich riešenie a diskusiu k postupu. Toto podujatie bolo organizované spoločnosťou SKVIR a Rádiologickým oddelením SÚSCCH v Banskej Bystrici.


BIRD 2016

14.-15. apríla 2016 sa uskutočnia na NÚSCH a.s. Bratislavské intervenčné rádiologické dni (BIRD), 7. medzinárodné endovaskulárne sympózium s priamymi prenosmi miniinvazívnych intervenčných rádiologických výkonov z katetrizačných sál a s hands-on tréningom. Podujatie je svojim konceptom a edukačným prínosom úplne originálne na Slovensku, organizuje ho SKVIR SLS a Katedra rádiológie Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU), v spolupráci s Klinikou diagnostickej a intervenčnej rádiológie NÚSCH a.s., ako oficiálne školiace podujatie Certifikovanej pracovnej činnosti v intervenčnej rádiológii.

Pozvánku na podujatie si môžete stiahnúť vo formáte PDF tu

Program podujatia si môžete stiahnúť vo formáte PDF tu


BIRD 2015

16.-18. apríla 2015 sa uskutočnia na NÚSCH a.s. Bratislavské intervenčné rádiologické dni (BIRD), 6. medzinárodné endovaskulárne sympózium s priamymi prenosmi miniinvazívnych intervenčných rádiologických výkonov z katetrizačných sál a s hands-on tréningom. Podujatie je svojim konceptom a edukačným prínosom úplne originálne na Slovensku, organizuje ho SKVIR SLS a Katedra rádiológie Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU), v spolupráci s Klinikou diagnostickej a intervenčnej rádiológie NÚSCH a.s., ako oficiálne školiace podujatie Certifikovanej pracovnej činnosti v intervenčnej rádiológii.

Pozvánku na podujatie si môžete stiahnúť vo formáte PDF tu

Program k podujatiu si môžete stiahnúť vo formáte PDF tu


S farbou von!

Pozrite si pozvánku tu

S farbou von 2014

Vážení priatelia, dovoľujeme si Vás pozvať na šiesty ročník odborného seminára o komplikáciach v intervenčnej rádiológii "S farbou von". Akcia sa bude konať v hoteli Atrium v Novom Smokovci v dňoch 17.-18.10.2014. Program bude zameraný na výkony vo vaskulárnej aj nevaskulárnej intervenčnej rádiológii a na malé priznania chýb, omylov a zlých postupo, ktorych ste sa nechtiac dopustili a prípadne aj na triky, ktorými ste ich následne napravovali.

Partneri vzdelávania v kardiovaskulárnej a intervenčnej rádiológii sa môžu informovať o ich prípadnej účasti na podujatí u členov lokálneho organizačného výboru:

MUDr. Matej Vozár - vozar(.)matej(a)suscch(.)eu
MUDr. Stanislav Okapec - sokapec@stonline.sk

Uzávierka prihlášok pre partnerov podujatia: 31.08.2014

Pozvánku k podujatiu si budete môcť stiahnúť vo formáte Pdf čoskoro.


BIRD 2014

03.-04. apríla 2014 sa uskutočnia na NÚSCH a.s. Bratislavské intervenčné rádiologické dni (BIRD), 5. medzinárodné endovaskulárne sympózium s priamymi prenosmi miniinvazívnych intervenčných rádiologických výkonov z katetrizačných sál a s hands-on tréningom. Podujatie je svojim konceptom a edukačným prínosom úplne originálne na Slovensku, organizuje ho SKVIR SLS a Katedra rádiológie Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU), v spolupráci s Klinikou diagnostickej a intervenčnej rádiológie NÚSCH a.s., ako oficiálne školiace podujatie Certifikovanej pracovnej činnosti v intervenčnej rádiológii.

Leták k podujatiu si môžete stiahnúť vo formáte PDF tu
Program podujatia si môžete stiahnúť vo formáte PDF tu
Knihu abstraktov si môžete stiahnúť vo formáte PDF tu


BIRD 2013

18.-19. apríla 2013 sa uskutočnia na NÚSCH a.s. Bratislavské intervenčné rádiologické dni (BIRD), 4. medzinárodné endovaskulárne sympózium s priamymi prenosmi miniinvazívnych intervenčných rádiologických výkonov z katetrizačných sál a s hands-on tréningom. Podujatie je svojim konceptom a edukačným prínosom úplne originálne na Slovensku, organizuje ho SKVIR SLS a Katedra rádiológie Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU), v spolupráci s Oddelením diagnostickej a intervenčnej rádiológie NÚSCH a.s., ako oficiálne školiace podujatie Certifikovanej pracovnej činnosti v intervenčnej rádiológii.

Leták k podujatiu si môžete stiahnuť vo formáte PDF tu
Program podujatia si môžete stiahnuť vo formáte PDF tu


BIRD 2012

Bratislavské intervenčné rádiologické dni (BIRD), ktoré sa uskutočnili v dňoch 19.-20.4.2012 sú už tradičným odborno-vzdelávacím podujatím, ktoré sa okrem prednášok na tému intervenčnej rádiologickej a endovaskulárnej liečby špeciálne zameriava na priame prenosy endovaskulárnej liečby z katetrizačných sál, interaktívnu a panelovú diskusiu, ako aj paralelne prebiehajúce „hands on“ workshopy. Komplexnou teoretickou a praktickou prípravou je to mimoriadne edukačné podujatie svojho druhu u nás, kde lekári-špecialisti, ktorí sa venujú intervenčnej rádiológii a endovaskulárnej liečbe môžu počas živých prenosov z katetrizačnej sály bezprostredne vnímať celý rozhodovací proces zložitých intervenčných výkonov, analyzovať taktiku liečby, sledovať jej medzikroky a toto všetko priamo konzultovať, prípadne interaktívne ovplyvňovať  spolu s operatérmi. V nadväznosti na túto audiovizuálnu prípravu následne pokračuje príprava praktickými workshopmi, kde sa adepti intervenčnej rádiológie manuálne oboznamujú s dedikovaným inštrumentáriom a na záver trénujú tieto prelomové techniky na počítačovom simulátore endovaskulárnej liečby, inštalovanom na NÚSCH a.s., ktorý je unikátny v celom regióne strednej Európy. Kvalitu komplikovanej organizácie BIRD (hlavne pokiaľ ide o prípravu a realizáciu priamych prenosov z operácií) a jeho vzdelávací prínos najlepšie dokumentuje mimoriadny záujem o toto podujatie zo strany rodiacej sa komunity intervenčných rádiológov u nás. Je to nevyhnutný predpoklad ďalšieho napredovania tejto veľmi mladej, avšak vo svete už dobre etablovanej, mimoriadne náročnej medicínskej špecializácie aj na Slovensku.

Z pohľadu zaradenia do systému vzdelávania bolo významným medzníkom počas tohtoročného BIRD fakt, že na základe rozhodnutia akreditačnej komisie MZ SR sa stala Certifikovaná pracovná činnosť v intervenčnej rádiológii cestou SZU oficiálnym a povinným vzdelávaním intervenčných rádiológov u nás. Tak ako v minulosti Pracovná skupina kardiovaskulárnej a intervenčnej rádiológie (PS KVIR pri SRS) otvárala cestu vzdelávaniu okrem realizácie pilotného projektu MZ SR pre Certifikáciu v intervenčnej rádiológii, pripravila minimálne štandardy potrebné k akreditácii na pôde MZ SR a organizovala BIRD po minulé roky, tak pod vplyvom vývoja už novovzniknutá Slovenská spoločnosť kardiovaskulárnej a intervenčnej rádiológie (SKVIR SLS) pokračuje a prebrala štafetu nad organizáciou BIRD 2012 v spolupráci so SZU a NÚSCH a.s..

Počas prípravy 3. sympózia sme vzhľadom na veľký záujem o priame prenosy a v nich zvlášť o obtiažne intervencie, pristúpili k významnému navýšeniu počtu živých prenosov (až na osem). Tieto boli súčasťou ôsmych vzdelávacích aktivít (osem edukačných blokov). Každý edukačný blok bol koordinovaný a diskusiu spolu s priamym prenosom v ňom moderoval školiteľ. Súčasťou každej edukačnej aktivity a reflexiou požiadavky účastníkov na zaradenie panelových diskusií bolo zaradenie prezentácií, podľa zvolenej témy na spôsob: „aktualít“, „pre a proti“ a „state of art“ v intervenčnej rádiológii. Okrem toho aj na BIRD 2012 nechýbali najhorúcejšie novinky – tento rok to bola predovšetkým renálna denervácia (RDN). Rovnako nechýbali prehľady nových štúdií a odporúčaní v intervenčnej liečbe. Z najnovších technológií a inštrumentária, ktoré mali na Slovensku svoju premiéru počas BIRD 2012, spomeniem okrem RDN Endurant II, ďalej Zenith LP, alebo liekom povlečené balónikové katétre.

MUDr. Ivan Vulev, PhD., MPH.
Hlavný odborník MZ SR pre odbor rádiológia
Prezident BIRD 2012

Doc. MUDr. Peter Bořuta, CSc,
vedúci katedry rádiológie LF SZU

MUDr. Stanislav Okapec,
Predseda SKVIR SLS


BIRD 2012

20. apríla 2012 sa v konferenčných priestoroch NÚSCH a.s. v Bratislave uskutočnilo už 3. endovaskulárne sympózium na Slovensku s priamymi prenosmi miniinvazívnych intervenčných rádiologických výkonov z katetrizačných sál a s hands-on tréningom. Podujatie, ktoré je svojim konceptom a edukačným prínosom úplne originálne na Slovensku, nieslo názov Bratislavský intervenčný rádiologický deň (BIRD). BIRD organizuje SKVIR SLS a Katedra rádiológie Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU) v spolupráci s Oddelením diagnostickej a intervenčnej rádiológie NÚSCH a.s., po prvý krát ako oficiálne školiace podujatie certifikovanej pracovnej činnosti v intervenčnej rádiológii. Prezidentom sympózia bol MUDr. Ivan Vulev, PhD., MPH., hlavný odborník MZ SR pre odbor Rádiológia a záštitu nad celým podujatím prevzal Generálny riaditeľ a Predseda predstavenstva NÚSCH a.s. Ing. Mongi Msolly, MBA. Tak ako predchádzajúce ročníky endovaskulárneho sympózia BIRD  aj tento sa stretol s mimoriadnym ohlasom, ich vysoká odborná, technická a spoločenská úroveň ešte dlho rezonovali u účastníkov nielen z radov intervenčných rádiológov na Slovensku a tak vytvorili základ pre túto úspešnú tradíciu.

Viac informácií a fotogalériu nájdete v sekcii SKVIR/Podujatia alebo po kliknutí sem.
Leták k podujatiu si môžete stiahnuť vo formáte PDF tu: obálka - obsah.
Brožúrku s programom si môžete stiahnuť vo formáte PDF tu: program