20. apríla 2012 sa v konferenčných priestoroch NÚSCH a.s. v Bratislave uskutočnilo už 3. endovaskulárne sympózium na Slovensku s priamymi prenosmi miniinvazívnych intervenčných rádiologických výkonov z katetrizačných sál a s hands-on tréningom. Podujatie, ktoré je svojim konceptom a edukačným prínosom úplne originálne na Slovensku, nieslo názov Bratislavský intervenčný rádiologický deň (BIRD). BIRD organizuje SKVIR SLS a Katedra rádiológie Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU) v spolupráci s Oddelením diagnostickej a intervenčnej rádiológie NÚSCH a.s., po prvý krát ako oficiálne školiace podujatie certifikovanej pracovnej činnosti v intervenčnej rádiológii. Prezidentom sympózia bol MUDr. Ivan Vulev, PhD., MPH., hlavný odborník MZ SR pre odbor Rádiológia a záštitu nad celým podujatím prevzal Generálny riaditeľ a Predseda predstavenstva NÚSCH a.s. Ing. Mongi Msolly, MBA. Tak ako predchádzajúce ročníky endovaskulárneho sympózia BIRD  aj tento sa stretol s mimoriadnym ohlasom, ich vysoká odborná, technická a spoločenská úroveň ešte dlho rezonovali u účastníkov nielen z radov intervenčných rádiológov na Slovensku a tak vytvorili základ pre túto úspešnú tradíciu.

Viac informácií a fotogalériu nájdete v sekcii SKVIR/Podujatia alebo po kliknutí sem.
Leták k podujatiu si môžete stiahnuť vo formáte PDF tu: obálka – obsah.
Brožúrku s programom si môžete stiahnuť vo formáte PDF tu: program