srdečne Vás pozývame na predvianočný rádiologický seminár na tému „AAA – Aneuryzma abdominálnej aorty“ Seminár sa uskutoční 10.12.2009 od 14:00 v konferenčných priestoroch NÚSCH a.s. a organizuje ho Pracovná skupina kardiovaskulárnej a intervenčnej rádiológie (PS KVIR) pri Slovenskej rádiologickej spoločnosti (SRS).

Pozvánku si môžete stiahnuť tu (pdf)