Dňa 13.11.2009 sa vo Vyhniach (hotel Sitno) uskutočnilo neformálne stretnutie Pracovnej skupiny kardiovaskulárnej a intervenčnej rádiológie (PS KVIR) pri SRS so zameraním na prezentovanie intervenčných tipov, trikov a komplikácií vo forme kazuistík. Súčasťou podujatia boli aj po dvoch rokoch od ustanovujúcej schôdze PS KVIR voľby do výboru.Výbor PS KVIR pri SRS bol znovu zvolený na 2 roky. Vo voľbách hlasovalo 49 členov PS KVIR, 12 členov sa z rôznych dôvodov nemohlo zúčastniť a ospravedlnili sa.